Temat: Skarga do Trybunału w Strasburgu czy wcześniej o niezgodność z prawem do Sądu Najwyżs
Skarga do Trybunału w Strasburgu czy wcześniej o niezgodność z prawem do Sądu Najwyżs   Problem prawny: Zapadł wyrok Sądu 2 instancji w Polsce ( apelacja w sprawie o alimenty). Art. 398 2 §2 pkt 1 k.p.c stwierdza , że w sprawie o alimenty skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego RP jest niedopuszczalna ( zatem droga prawna w Polsce została wyczerpana) Jednak art. 424 kpc i następne dopuszcza złożenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku Sądu 2 instancji ( w tym wypadku o alimenty) do Sądu Najwyższego RP ( zatem droga prawna w Polsce nie została wyczerpana) Pytanie zatem...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=140286


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  apelacja w sprawie o alimenty
Szkocja