Temat: Pielęgniarstwo Anestezjologiczne
...w ustach Najczęstszą przyczyną zgonu wśród chorych na cukrzycę jest: a. zawał serca b. schyłkowa niewydolność nerek c. udar niedokrwienny mózgu d. zespół stopy cukrzycowej e. śpiączka cukrzycowa lub wstrząs hipoglikemiczny Charakterystyczne objawy hipoglikemii to: 1. spocona skóra 2. sucha skóra 3. wzmożone ciśnienie tętnicze 4. hipotonia 5. hiperwentylacja 6. nagły początek 7. bardzo silne pragnienie 8. czasem dodatni objaw Babińskiego a. 1,3,6,8 b. 2,3,6,8 c. 1,3,6 d. 1,4,6,7,8 e. 1,3,5,6,8 Przeciwskazanie do leczenia jodem promieniotwórczym stanowi: a. nadczynność tarczycy pochodzenia immunologicznego b. nawrót nadczynności po strumektomii c. podejrzenie złośliwego charakteru zmiany d. postępująca oftalmopatia naciekowa e. niewielkie wole Leczenia bezobjawowego bakteriomoczu nie wymagają: a. ciężarne b. chorzy na...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=96Temat: OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
...doustnie codziennie, b. co 2-3 tygodnie domięśniowo, c. 2 razy w tygodniu domięsniowo. pyt.76. Choroba Littlea to: a. mózgowe porazenie dziecięce, b. zaburzenia wytwarzania melaniny, c. choroba zwyrodnieniowa stawów. pyt.77. Rewalidacja to: a. nauczanie dzieci w wieku przedszkolnym uposledzonych w znacznym stopniu, b. działania wychowawcze w stosunku do dzieci w wieku szkolnym, c. nauczanie do 25r.ż.osób upośledzonych w znacznym stopniu. pyt. 78. Dodatni objaw Babińskiego świadczy: a. doszło do uszkodzenia dróg piramidowych, b. doszło do uszkodzenia dróg pozapiramidowych, c. wszystkie powyższe, d. o występowaniu niedowładu spastycznego kończyn. pyt. 79. Zespół Hakima (wodogłowie normotensyjne) charakteryzuje się: a. cechy otępienia, zaburzenia chodzenia, nietrzymanie moczu, b. zaburzenia pamięci, orientacji, bezsenność, brak łaknienia, c. nadmierne pobudzenie...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=7


Temat: Pytania + odpowiedzi
...i nudności e. niesmak w ustach Najczęstszą przyczyną zgonu wśród chorych na cukrzycę jest: a. zawał serca b. schyłkowa niewydolność nerek c. udar niedokrwienny mózgu d. zespół stopy cukrzycowej e. śpiączka cukrzycowa lub wstrząs hipoglikemiczny Charakterystyczne objawy hipoglikemii to: 1.spocona skóra 2.sucha skóra 3.wzmożone ciśnienie tętnicze 4.hipotonia 5.hiperwentylacja 6.nagły początek 7.bardzo silne pragnienie 8.czasem dodatni objaw Babińskiego a. 1,3,6,8 b. 2,3,6,8 c. 1,3,6 d. 1,4,6,7,8 e. 1,3,5,6,8 Przeciwskazanie do leczenia jodem promieniotwórczym stanowi: a. nadczynność tarczycy pochodzenia immunologicznego b. nawrót nadczynności po strumektomii c. podejrzenie złośliwego charakteru zmiany d. postępująca oftalmopatia naciekowa e. niewielkie wole Leczenia bezobjawowego bakteriomoczu nie wymagają: a. ciężarne b. chorzy na cukrzycę c. biorcy...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  dodatni objaw babinskiego
Szkocja