Temat: Nowy portal pracy dla cudzoziemców
...swoje umiejętności komunikacyjne. 2. Rozpoznanie swojego potencjału Uczestnicy zostaną zaproszeni do aktywności pomagającym im zdiagnozować ich preferencje zawodowe oraz określić swoje kompetencje i mocne strony jako potencjalnych pracowników. 3. Szukanie pracy w Polsce W tej części zajęć przedstawione zostaną informacje na temat polskiego rynku pracy oraz skutecznych metod poszukiwania zatrudnienia. 4. Dokumenty aplikacyjne Moduł ten będzie dawał uczestnikom możliwość pozyskania informacji na temat przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz wymogów stawianych kandydatom do pracy. Dzień II Kolejnego dnia zajęcia w ramach warsztatów prowadzone będą przez menedżerów – przedstawicieli różnych branż. Podczas warsztatów będzie możliwość pozyskania informacji na temat specyfiki pracy na...
Źródło: rosjapl.info/forum/viewtopic.php?t=5698Temat: FUNDUSZE NORWESKIE
W dniu 24 kwietnia 2007 roku odbyła się konferencja inauguracyjna Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w Polsce. W tym dniu ogłoszono również pierwszy otwarty nabór wniosków na komponent pierwszy - "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie" i trzeci - "Równe szanse i integracja społeczna" . Na podstronach poszczególnych komponentów zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz dokumenty aplikacyjne i „Wytyczne dla wnioskodawców”. W biurze ds. organizacji pozarządowych w Bytomiu w dniu 26 kwietnia odbyło sie spotkanie informacyjne dla zainteresowanych organizacji. Możliwości korzystania z funduszy są ogromne, w ramach trzech komponentów wnioski o dotacje mogą składać stowarzyszenia, fundacje, partie polityczne, firmy, jednostki samorządu terytorialnego. Można ubiegać się o kwoty od 5...
Źródło: maszglos.bytom.tk/viewtopic.php?t=806


Temat: Starostwo poszukuje specjalisty
...dokumentów, Wymagane dokumenty: * kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, * kopie świadectw pracy, * oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, * oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, * życiorys i list motywacyjny, * wypełniony oryginalny kwestionariusz osobowy. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego: 19-500 Gołdap ul. Krótka 1 z dopiskiem na kopercie: "Nabór na stanowisko pracy ds. monitoringu i rozliczeń w Starostwie Powiatowym w Gołdapi" w terminie do dnia 31 stycznia 2006r. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nabór zostanie...
Źródło: goldap.info.pl/viewtopic.php?t=362


Temat: KOLEJNE SZKOLENIE Z CYLKU KOMPETENTNY ADMINISTRATYWISTA
KOŁO NAUKOWE " AD REM" ZAPRASZA NA KOLEJNE SZKOLENIE Z CYKLU KOMPETENTNY ADMINISTRATYWISTA PRE ( START) CZYLI ZANIM ZACZNIESZ WYSYŁAC DOKUMENTY APLIKACYJNE Szkolenie przeprowadzi p. Lidia Ratajczak doradca zawodowy z Biura Karier UAM. 25 LISTOPADA 2009 r. godz.13:00 DS. Jowita sala A ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: emilia.rudalska@gmail.com ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!
Źródło: main2.amu.edu.pl/~adrem/forum/viewtopic.php?t=770


Temat: Auror poszukiwany od zaraz!
Aneks do Ogłoszenia. Bo krótkiej naradzie doszłam do wniosku, że aby było zabawniej i ciekawiej, kandydaci napiszę swoje dokumenty aplikacyjne tak jakby będąc jednym z kanonicznych aurorów/członków Zakonu Feniksa (musicie wyobrazić sobie po prostu, że jesteście którymś z tych czarodziei). Nie będę narzucała kto pod kogo ma się podszyć - sami zdecydujcie. Jeśli, daj Boże, kilka osób napisze CV z danymi tej samej osoby, decyzję podejmę na podstawie tego, które z nich bardziej mi się spodoba. Oceniane będą prace, a nie osoby, choć znaczenie też ma to,...
Źródło: hpforum.ok1.pl/viewtopic.php?t=1497

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  dokumenty aplikacyjne
Szkocja