Temat: pytania dot. spec. położniczej
...płaskim Wystąpienie i przygotowanie laktacji to kolejno : a. mammogeneza, laktogeneza, galaktogeneza, galaktopoeza, galaktokineza b. mammogeneza, laktogeneza, galaktokineza, galaktogeneza, galaktopoeza c. mammogeneza, galaktogeneza, galaktopoeza, laktogeneza, galaktokineza d. mammogeneza, laktogeneza, galaktopoeza, galaktogeneza, galaktokineza e. Żadne Zatrzymanie porodu może być spowodowane: a. położenie poprzeczne b. zbyt wczesne odejście wód płodowych c. wodogłowie d. nadciśnienie u matki e. A i C U 28 letniej pacjentki, ciąża pierwsza, w 8 tygodniu ciąży wystąpiło krwawienie z narządu rodnego, a następnie wydalenie kompletnego jaja płodowego. Dalszym postepowaniem będzie: a. leczenie zachowawcze - podanie oksytocyny w celu zmiejszenia krwawienia z macicy b. wyłyżeczkowanie jamy macicy c. wykonanie badania USG w celu oceny doszczętności poronienia i w...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=479


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  wczesne odejście wód płodowych
Szkocja